“INTF 1102 Fundamentals of International Trade II”, “INTF 3453 Applied Import & Export” ve “INTF 2010 Computer Applications in International Trade and Finance” DERSLERİNİ ALANLARIN DİKKATİNE !!!

Dr. Öğrt. Gör. Barış Serkan Kopurlu Hocanın vermiş olduğu “INTF 1102 Fundamentals of International Trade II”, “INTF 3453 Applied Import & Export” ve “INTF 2010 Computer Applications in International Trade and Finance” 15 Nisan Pazartesi-19 Nisan Cuma tarihleri arasındaki DERSLERİ İPTAL EDİLMİŞTİR. Bu tarihlerdeki dersler YAPILMAYACAKTIR !